Skocz do głównej treści strony
Lęborskie Centrum Kultury Fregata

Zapytanie ofertowe LCK/2/2023 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do plenerowych projekcji filmów w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”

Data: 16-05-2023

W dniu 16.05.2023 zapytanie ofertowe LCK/2/2023 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do plenerowych projekcji filmów w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku w ramach „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z póź. zm.)

Nr postępowania: LCK/2/2023

 

Dokumenty do pobrania w załącznikach.

Grafika 1: Zapytanie ofertowe LCK/2/2023 w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do plenerowych projekcji filmów w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata”

Przejdź do góry strony