Skocz do głównej treści strony
Lęborskie Centrum Kultury Fregata

Środki unijne

Beneficjent: Lęborskie Centrum Kultury "Fregata"
Tytuł operacji: "Zakup sprzętu do plenerowych projekcji filmów"
Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców.
Opis operacji: Zakup sprzętu umożliwi realizację pokazów kina letniego w plenerze na terenie Lęborka.
Planowane/przewidywane wyniki operacji/cele: poprawienie warunków życia mieszkańców, pobudzając ich aktywność oraz integrację poprzez organizację wydarzeń kulturalnych w postaci plenerowych projekcji filmowych, a także zapewnienie szerszego dostępu do oferty kulturalnej.

Środki pozyskane zostały w ramach działania: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 27.06.2022 r.

Przejdź do góry strony