Skocz do głównej treści strony
Lęborskie Centrum Kultury Fregata

Centrum Informacji Turystycznej - obowiązujące zasady

Data: 12-06-2020

Zarządzenie nr  8 /2020 dyrektora Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” w Lęborku z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji działalności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych dla funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury i wytycznych dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konsultacji z GIS wprowadza się do stosowania:
 
Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia”, al. Niepodległości 6 w Lęborku
 
1. W budynku CIT może jednocześnie przebywać: 
a. W strefie obsługi turysty maksymalnie 3 osoby. 
b. Bezpośrednio przy stanowisku pracownika CIT – jedna osoba za zachowaniem rekomendowanego odstępu
 
2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub klienta:
a. Personel zapoznał się z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem 
b. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
c. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na minimum 2 metry.
d. W przypadku wystąpienie niepokojących objawów  ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
e. Obowiązuje stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
f. W przypadku wystąpienie niepokojących objawów dyrektor LCK „Fregata” ustala listę pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie.
 
3. Toaleta ogólnodostępna zostaje do odwołania zamknięta dla osób korzystających z informacji turystycznej.
Grafika 1: Centrum Informacji Turystycznej - obowiązujące zasady

Przejdź do góry strony