Polecamy

KOMUNIKAT

W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 roku Dyrektor Lęborskiego Centrum Kultury „Fregata” informuje o czasowym zawieszeniu do odwołania dostępności placówki. Od 12 marca 2020 roku zostaje zawieszona działalność kina „Fregata” oraz wszystkie imprezy i wydarzenia odbywające się w salach centrum kultury. O wszelkich zmianach niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

Od dnia 14.03.2020 do dnia 29.03.2020 zwroty za bilety zakupione w kasie kina na anulowane seanse filmowe, dokonywane będą na konto bankowe po uprzednim wypełnieniu i dostarczeniu drogą elektroniczną „Formularza zwrotu biletów gotówkowych” lub "Formularza zwrotu biletów internetowych" dostępnych na naszej stronie internetowej www. lck-fregata.pl (patrz KOMUNIKAT) oraz przesłaniu w formacie pdf lub jpg w załączniku biletów wstępu i paragonu (jeśli jest w posiadaniu).
 
W przypadku braku możliwości pobrania formularzy drogą internetową, można je pobrać w zewnętrznym okienku Kina, od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 14, wypełnić oraz pozostawić wraz z biletami pracownikowi Kina.
 
Formularze zwrotu biletów (w załączniku poniżej) proszę przesyłać na maila: dorota.fregata@gmail.com.
 
 
Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.
Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.
MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2.
Jednocześnie MKiDN zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie założeń działania jednostki organizacyjnej w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego na terenie działania instytucji, potwierdzonego komunikatami odpowiednich służb (lokalnych władz i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych) i zaleca, aby plany te zapewniały realizację wyłącznie czynności niezbędnych dla podtrzymania ciągłości działania instytucji.